Tải Ứng Dụng Auto Call Recorder

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Auto Call Recorder là công cụ tự động ghi âm cuộc gọi trên điện thoại di động. Bạn có thể ghi âm tất cả cuộc gọi hoặc chỉ những số không có trong danh bạ của mình.

Auto Call Recorder for Android

Tính năng chính của Auto Call Recorder for Android:

  • Phát, lưu, chia sẻ các cuộc gọi được ghi lại.
  • Hỗ trợ các định dạng wav, anr, 3gp.
  • Ghi âm trên thẻ SD ngoài hoặc bất kì nơi nào bạn muốn.
  • Có thể cấu hình nguồn âm thanh.
AutoCallRecorder

Ghi âm bất kỳ cuộc gọi nào quý vị muốn và lựa chọn những cuộc gọi quý vị muốn lưu. Quý vị có thể cài đặt những cuộc gọi nào được ghi âm và bỏ qua những cuộc gọi nào. Hãy nghe ghi âm, thêm ghi chú và chia sẻ nó. Tích hợp với Google Drive™ và Dropbox cũng cho phép lưu và đồng bộ cuộc gọi lên đám mây

Cung Cấp Bởi: Tai Mobi Army 3